Mange av dere er sikkert klar over at det nå er mulig å oppdage felint coronavirus (FCoV) ved hjelp av en teknikk som kalles RT-PCR (se Hva er RT-PCR?). I Storbritannia ble det utført en 5-årig undersøkelse der 155 katter, 7 hunder, 29 personer og deres veterinærer tok del. Ved hjelp RT-PCR, som ble utviklet ved universitetet i Utrecht, overvåket man hvor mye FCoV dyrene ga fra seg.

FCoV-smitte kan ha fire mulige konsekvenser:

1. Kattungen eller katten utvikler FIP (ca 10 % av tilfellene).

2. De fleste katter avgir FCoV i en periode, utvikler antistoffer, slutter å avgi FCoV og antistofftiteren går tilbake til null. I 58 % av tilfellene avgir kattene FCoV-smitte i opptil en måned og i 95 % tilfellene avgis smitten i mindre enn 9 måneder.

3. Katten blir FCoV-smittebærer for resten av livet (13 % av smittede katter). Disse kattene avgir hele tiden FCoV i avføringen. De fleste kattene holder seg friske, men noen utvikler kronisk diaré.

4. Motstandsdyktige katter ca. 4 % av alle katter ser ut til å være helt motstandsdyktige mot FCoV-smitte, de avgir ikke viruset og har en nesten ubetydelig antistoffrespons.


Resultatene av undersøkelsen er som følger:

1. Det er svært sjelden av FCoV avgis i spytt, og hos de få kattene som avgir viruset i spyttet, skjer dette som regel på et tidlig stadium etter at de er blitt smittet. Hvis man leter etter viruset i spyttet, vil man dermed ikke oppdage viruset hos flesteparten av de smittede kattene så man må derfor lete etter viruset i avføringen.

2. En enkelt RT-PCR-prøve fra avføringen er ikke nok: Hvis katten bare avgir FCoV av og til, kan kattens status være endret dagen etter at prøven har blitt tatt. Når man foretar RT-PCR-testing, må man ta en rekke prøver, og samtidig bør man også foreta immunofluorescerende antistofftesting (IFA) ettersom RT-PCR av og til kan avgi feilaktige positive resultater og feilaktige negative resultater.

3. For å være sikker på at katten ikke lenger er smittet av FCoV må RT-PCR-prøven være negativ fem måneder på rad.  En reduksjon i FCoV-antistoffstatusen til <10 indikerer også at viruset er eliminert (IFA-titer målt av Glasgow University Veterinary School se kobling til Companion Animal Diagnostics for å laste ned et skjema for å sende prøve). Hos en av kattene i undersøkelsen var det ikke mulig å se en reduksjon i antistofftiteren før 25 måneder etter at hun hadde sluttet å avgi viruset.

4. For å stadfeste at katten er FCoV-smittebærer for resten av livet, må katten avgi positive RT-PCR-resultater kontinuerlig i minst åtte måneder. Noen få katter slutter å avgi FCoV etter 9 måneder, men 95 % av kattene i undersøkelsen vår sluttet å avgi smitte tidligere enn dette.


Takk til:
Alle kattene, hundene og personene som tok del i denne undersøkelsen. Jeg ønsker også å takke Winn Feline Foundation og Feline Virus Unit for å ha finansiert undersøkelsen og Mr Wayne Carr for en svært sjenerøs donasjon til minne om katten sin Angelica.


Referanse:
Addie D.D.,  Jarrett O. 2001 The use of a reverse transcriptase-polymerase chain reaction for monitoring the shedding of feline coronavirus by healthy cats. Veterinary Record.  Vol. 148

 

Site ©  2000 - 2005 Dr. Diane Addie
Site Design © Melody Amundson, Mariposa Creations