Det kan inte finnas många upplevelser som är så uppskakande för en kattuppfödare som att se en kull kattungar tyna bort och dö de första 48 levnadstimmarna. Ändå har många uppfödare av brittisk korthår fått uppleva detta tills man insåg att orsaken var att honan hade en annan blodtyp än sina kattungar och, oavsiktligt, tog livet av dem via mjölken. Detta är speciellt ett problem för de brittiska raserna, eftersom nästan 60 % av dem har blodgrupp B, men det kan inträffa hos nästan alla kattraser, inklusive våra kära gamla huskatter.

Genom att känna till kattens blodgrupp kan man rädda kattens och dess kattungars liv

 

Vad är felina blodgrupper eller blodtyper?

Vad är neonatal isoerytrolys?

 Förebyggande av neonatal isoerytrolys

1.

Typbestämning av honan och hanen innan parning

 

Vad händer när man parar en blodgrupp-B-hona med en blodgrupp-A-hane?

 

Vad som händer när man parar två blodgrupp-B-katter med varandra?

 

Vad som händer när man parar två katter med blodtyp A med varandra?

 

Resultat av försöksparningar för att fastställa om en blodgrupp-A-hane bär på blodgrupp-B-gener.

 

Resultat av försöksparningar för att fastställa om en blodgrupp-A-hona bär på blodgrupp-B-gener.

 

Förekommer neonatal isoerytrolys hos min ras?

2.

Blodgruppstestning av kattungar vid födseln

3.

Hindra kattungar i riskzonen från att dia sina honor under 16 timmar

Stöd neonatal isoerytrolys-forskningen

 

Vad är felina blodgrupper eller blodtyper?
Vårt blod består av röda blodkroppar, vita blodkroppar och plasma. De röda blodkropparna bär med sig syre och deras funktion är livsviktig. Röda blodkroppar, precis som de flesta andra kroppskomponenter, består av protein, och proteiner kan upptäckas och förstöras av kroppens immunsystem. Katter har huvudsakligen två blodgrupper: A och B (även om det finns en tredje, mycket ovanlig, grupp, AB, som är en kombination av de två). Proteinerna hos de röda blodkropparna är A i en grupp, B i den andra (se figur 1). Proteinerna på ytan av röda blodkroppar av typ A och B skiljer sig faktiskt bara lite åt, men immunsystemet märker naturligtvis skillnaden


 

Som du vet är det viktigt att man får rätt typ av blod vid en blodtransfusion, en transfusion med fel blodtyp kan vara dödlig – det fungerar på samma sätt för katter. Immunsystemet hos katten eller personen som får blodtransfusionen reagerar på blodet som det ser som en inkräktare, och konsekvenserna kan bli ödesdigra

    

Vad är neonatal isoerytrolys?
En nyligen upptäckt orsak till borttynande kattungar bland raskatter är neonatal isoerytrolys, där kattungarna har en annan blodtyp än honan och, när de diar hennes mjölk, får antikroppar mot sina egna röda blodkroppar. Antikropparna förstör kattungarnas röda blodkroppar vilket leder till gulsot (se figur 2 och 3), brun urin och hastig död. I mindre allvarliga fall faller svanstippen av (figur 4).

Blodprov från kattungarna och honan kan typbestämmas för att bekräfta diagnosen.

 
Figur 2.  En kull kattungar med neonatal isoerytrolys. Lägg märke till tecknen på gulsot - de gula nosarna och den vita kattungens blodiga svanstipp. 


Figur 3. Tassen hos en kattunge med neonatal isoerytrolys. Lägg märke till hur gul den är.

 

 

Förebyggande av neonatal isoerytrolys

  

1.

Typbestämning av honan och hanen innan parning

 

Vad händer när man parar en blodgrupp-B-hona med en blodgrupp-A-hane?

 

Vad som händer när man parar två blodgrupp-B-katter med varandra?

 

Vad som händer när man parar två katter med blodtyp A med varandra?

 

Resultat av försöksparningar för att fastställa om en blodgrupp-A-hane bär på blodgrupp-B-gener.

 

Resultat av försöksparningar för att fastställa om en blodgrupp-A-hona bär på blodgrupp-B-gener.

 

Förekommer neonatal isoerytrolys hos min ras?

2.

Blodgruppstestning av kattungar vid födseln

3.

Hindra kattungar i riskzonen från att dia sina honor under 16 timmar

 

1. Typbestämning av honan och hanen innan parning
Förebyggandet involverar blodtypsbestämning av honan och alla eventuella hanar som hon kan komma att paras med. Katter får en blodtypsgen från sin mor (i ägget) och en från sin far (i spermien) – se figur 4. Generna för blodtyp A dominerar över generna för blodtyp B, vilket betyder att en katt med en blandning av gener – Ab (observera att detta inte är samma som den tredje, ovanliga, blodgruppen AB) – kommer att ha blodtyp A. En blodtyp-B-hona kan föda en kattunge med blodtyp A om hon paras med en blodtyp-A-hane som bär på blodtyp-B-gener, (som i figur 5 och tabell 1). Det är i denna situation som risken för att neonatal isoerytrolys ska uppstå är som störst.

 


Figur 5 – Hur två typ-A-katter kan få en typ-B-unge

Tabell 1 – Vad som händer när man parar en blodgrupp-B-hona med en blodgrupp-A-hane beror på om hans gener är rena A-gener eller en blandning av A och B. Kattungens gener representeras av de skuggade rutorna. Den största risken för neonatal isoerytrolys är när kattungar med blodtyp A föds av blodtyp-B-honor.

 

Hanens gener

           Honans gener

b

b

 A

Ab

Ab

 A

Ab

Ab

 

 

 

Hanens gener

Honans gener

b

b

 A

Ab

Ab

 b

b

b

I detta fall kommer alla kattungar att ha blodgrupp A, men kommer att vara bärare av blodgrupp B.

 

I detta fall kommer hälften av kattungarna att ha blodgrupp B (blåskuggade rutor) och hälften kommer att ha blodgrupp A, men vara bärare av blodgrupp-B-gener.


Katter med blodtyp B är recessiva (dvs alla har två b-gener, genotyp bb) och kan utan risk paras med andra blodtyp-B-katter – alla kattungar kommer att få blodtyp B (tabell 2) och neonatal isoerytrolys kommer inte att förekomma.

NYCKEL

Gentyp

Blodgrupp

AA

 A

bb

 B

Ab

 A

 

Tabell 2. – Vad som händer när man parar två blodgrupp-B-katter med varandra.

Tabell 2                                       

Hanens gener

       Honans gener

        b

    b

        b

        bb

    bb

        b

        bb

    bb

 

Alla kattungar kommer att ha blodgrupp B (det skuggade området representerar kattungar från en sådan parning) och det föreligger ingen risk för neonatal isoerytrolys.

 

Tabell 3.Vad som händer när man parar två katter med blodtyp A med varandra.

  

Hanens gener

Honans gener

A

A

A

AA

AA

A

AA

AA


I det enklaste fallet kodar alla hanens och honans gener blodtyp A och alla kattungar får blodgrupp A. Men eftersom blodgrupp A dominerar över blodgrupp B kan en eller båda av katterna bära på genen för blodgrupp B.

 

                                                        

Hanens gener

      Honans gener

        A

    b         

        A

        AA

    Ab

        A

        AA

    A

                        Tabell 3a

Hanens gener

      Honans gener

        A

    b

       A

        AA

    Ab

        b

        Ab

    bb

 

I det första exemplet ovan kodar hanens båda genversioner (dvs den från hans mor och den från hans far) blodgrupp A, och alla hans kattungar får därför blodtyp A. Hälften av hans kattungar kommer att bära på genen för blodgrupp B, som de har fått efter honan. Ingen av kattungarna kommer att vara i riskzonen för neonatal isoerytrolys eftersom de alla har samma blodgrupp som honan.

I den andra tabellen bär båda blodgrupp-A-katterna på genen för blodgrupp B. Som du ser kommer en fjärdedel av parets kattungar att få blodgrupp B (blåskuggad ruta). Honor med blodgrupp A har färre antityp-B-antikroppar än vad blodgrupp-B-honor har av antigrupp-A-antikroppar, så typ-B-ungar från denna parning kan överleva. Men om parningen upprepas kommer honan att bygga upp anti-B-antikroppar och en fjärdedel av hennes kattungar kan till sist komma att dö av neonatal isoerytrolys.

Det enda sättet att fastställa genotypen hos en blodtyp-A-katt är genom försöksparning med en typ-B-katt.

 

Tabell 4.- Resultat av försöksparningar för att fastställa om en blodgrupp-A-hane bär på blodgrupp-B-gener.

Vad som händer när man parar en blodgrupp-A-hane som inte bär på typ-B med en blodgrupp-B-hona.

  

 Vad som händer när man parar en blodgrupp-A-hane som bär på typ-B med en blodgrupp-b-hona.  

Hanens gener

      Honans gener

        b

    b         

        A

        Ab

    Ab

        A

        Ab

    Ab

 

Hanens gener

      Honans gener

       b

    b

       A

        Ab

    Ab

        b

        bb

    bb

Alla kattungar från denna parning kommer att ha blodtyp A och är i stor risk för neonatal isoerytrolys.  

 

 

Hälften av kattungarna får blodtyp A, och hälften får blodgrupp B. Eftersom honan har blodtyp B riskerar alla typ-A-ungar att få neonatal isoerytrolys. Blodgrupp-B-ungarna kan inte drabbas.

 

 

Tabell 5. - Resultat av försöksparningar för att fastställa om en blodgrupp-A-hona bär på blodgrupp-B-gener.

Vad som händer när man parar en blodgrupp-A-hona som inte bär på typ-B med en blodgrupp-B-hane.

  

 

 

 Vad som händer när man parar en blodgrupp-A-hona som bär på typ-B med en blodgrupp-B-hane.  

Hanens gener

      Honans gener

        A

   A         

        b

        Ab

    Ab

        b

        Ab

    Ab

 

Hanens gener

      Honans gener

      A

    b

       b

        Ab

    bb

        b

        Ab

    bb

Alla kattungar från denna parning kommer att ha blodtyp A och riskerar inte att få neonatal isoerytrolys, eftersom de har samma grupp som deras mor. 

 

 

Hälften av kattungarna har blodtyp A, och hälften har blodgrupp B. Eftersom honan har blodtyp A utsätts inte typ-A-ungarna för någon risk, men blodgrupp-B-ungar är i viss risk. Men honor med blodgrupp A har färre antityp-B-antikroppar än vad blodgrupp-B-honor har av antigrupp-A-antikroppar, så typ-B-ungar från en första eller t.o.m. andra parning mellan detta par kan överleva.   

 

 

 

Förekommer neonatal isoerytrolys hos min ras?

På University of Glasgow samlar vi data om förekomsten av typ-B-katter bland kattkullsbeståndet i Storbritannien (se tabell 6). Typ AB är mycket ovanligt. Kom ihåg att en del raser är ganska ovanliga och att man inte har testat så många katter ännu, så siffrorna i tabellen baseras på ett litet provunderlag och är kanske inte helt korrekt. Om du har haft dödsfall bland kattungar som kan bero på neonatal isoerytrolys, testa din hona oavsett av vilken ras hon är.

Tabell 6.  Förekomsten av blodtyp B bland olika felina raser; raser utan typ-B-katter riskerar inte att utveckla neonatal isoerytrolys.

 

Ras

 Typ B

Typ AB

Totalt antal katter som författaren testat

Abessinier

0%

 

6

Asian

0%

 

1

Bengal

0%

50% *1

8 *1

Birma

22%

 

69

Brittisk korthår

53%

0%

128

Burma

0%

 

16

Chinchilla

0%

 

1

Cornish Rex

20-30% *2

 

 

Devon Rex

54%

7%

28

Huskatt, korthårig

8%

2%

48

Huskatt, långhårig

7% * 2

14% *1

14 *1

Exotic, korthårig

20-30% *2

 

 

Himalayan

10-20% *2

 

 

Japanese Bobtail

10-20% *2

 

 

Maine Coon

<5% *2

 

2

Manx

0%

 

3

Norsk skogskatt

<5% *2

 

 

Ocicat

0% *2

 

 

Oriental, korthårig

0% *2

 

 

Perser

12% *1

 

17 *1

Scottish Fold

0%

 

1

Siames

0%

 

7

Somali

10-20%

22% *1

9 *1

Sphinx

10-20%

 

3

Ragdoll

8%

8%

24

Turkish Van

0%

 

1

 
* För de raser där jag inte har gjort några tester, eller där en annan författare har testat fler katter, har jag använt deras procentsatser: Knottenbelt et al, 19991 eller Callan & Giger, 19942.

 

2. Blodgruppstestning av kattungar vid födseln
En droppe blod från naveln hos en nyfödd kattunge kan användas till att blodtypsbestämma kattungen för att utvärdera om diandet innebär någon risk. Honans blodtyp måste förstås också bestämmas. Det är riskfritt för en kattunge att dia en hona med samma blodgrupp, men om kattungen och honan har olika blodtyper bör du överväga att hindra kattungen från att dia honan under de första 16 levnadstimmarna.

3. Hindra kattungar i riskzonen från att dia sina honor under 16 timmar
Tarmkanalen hos en nyfödd kattunge är genomtränglig för råmjölkens antikroppar barra under de första 16 levnadstimmarna. Därefter är det riskfritt för kattungen att dia sin mamma, även om hon har en annan blodtyp.


Ytterligare läsning
1. Knottenbelt CM,Addie DD, Jay MJ, Mackin AJ. 1999 Determination of the prevalence of feline blood types in the UK. Journal of Small Animal Practice 40. Sid.115-118
2. Callan, MB, Giger U. 1994 Transfusion medicine. Consultations in feline medicine. Andra utg. Augusti, JR. Sid.525-532
3. Casal ML, Giger U. 1997 Colostrum: friend or foe? Feline Advisory Bureau Journal 35. Sid.70-72

 

Stöd neonatal isoerytrolys-forskningen

Om du har någon erfarenhet från parning av typ-A-honor med typ-B-hanar, eller typ-AB-katter med vilken typ som helst (A, B eller AB), skulle jag bli glad om du hör av dig. Fyll i så fall i detta mejlformulär: (kommer snart – var god återkom och fyll i det senare!)

Updaterat 7 jan 2003

 

Tusen tack till Lisa Lloyd, Tina Thorne, Mijo Schyllert, för  översättningen av Dr. Addies webbplats från engelska till svenska  

Site ©2004 Dr. Diane Addie
Site Design © Melody Amundson, Mariposa Creations